Sokoły

Sokoły trzeci zastęp drużyny 1NGDH Knieja. Zastęp chwilowo połączony z zastępem „Łosie”